Zaletą naszego produktu jest jego natychmiastowa gotowość do użycia, w celu naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej. Dzięki temu możliwe jest wykonanie naprawy w krótszym czasie.

Wysokie zaawansowanie technologiczne IRR sprawia, że możliwe są naprawy wszelkich nawierzchni, po których poruszają się pojazdy, niezależnie od skrajnych warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu.

Prosta metoda prowadzenia naprawy za pomocą IRR eliminuje wieloosobową załogę serwisu drogowego, minimalizuje stosowanie drogiego zespołu maszyn i urządzeń do prac transportowych i naprawczych.

Wykonanie naprawy uszkodzeń we wstępnej fazie ich powstawania przy użyciu IRR minimalizuje koszty remontów. Zastosowanie IRR pozwala tanio i natychmiastowo dokonać napraw, które nie dopuszczą do rozprzestrzeniania się ubytków w nawierzchni.

Umożliwia natychmiastowe reagowanie na wystąpienie uszkodzeń lub prace uzupełniające. Uszkodzenia można likwidować bez angażowania wykonawców, którym się nie opłaca wykonywać drobnych napraw.

Gotowy do użycia w każdych warunkach:

Podczas niskich i wysokich temperatur od -20 do +45℃. Podczas opadów deszczu i śniegu, jaki i w warunkach silnego nasłonecznienia.

W ograniczonych warunkach przestrzennych, czyli tam, gdzie nie wjadą duże maszyny ze standardową masą naprawczą.

Przy kanalizacyjnych i instalacyjnych naprawach wykończeniowych, ponieważ mogą być wypełniane ubytki na granicy asfalt/metal, asfalt/kamień, beton/asfalt, itp.

Przy uzupełnianiu szczelin oraz małych i płytkich ubytków (zastosuj masę asfaltową IRR Drobnoziarnisty 0,1 – 3 mm).

Prosty w użyciu trwale naprawia

Opinie naszych klientów

„Świetna receptura, brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu i możliwość aplikacji w niesprzyjających warunkach pogodowych. Wykonywane remonty masą IRR wytrzymują długi okres eksploatacji.”

Dyrekcja VIA4 S.A., operatora odcinka autostrady A4 Kraków – Katowice

„Uznajemy firmę POLMIN za dobrego i godnego polecenia producenta masy na zimno.”

Urząd Gminy Świdnica