Zaletą naszego produktu jest jego natychmiastowa gotowość do użycia, w celu naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej. Dzięki temu możliwe jest wykonanie naprawy w krótszym czasie.

Wysokie zaawansowanie technologiczne IRR sprawia, że możliwe są naprawy wszelkich nawierzchni, po których poruszają się pojazdy, niezależnie od skrajnych warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu.

Prosta metoda prowadzenia naprawy za pomocą IRR eliminuje wieloosobową załogę serwisu drogowego, minimalizuje stosowanie drogiego zespołu maszyn i urządzeń do prac transportowych i naprawczych.

Wykonanie naprawy uszkodzeń we wstępnej fazie ich powstawania przy użyciu IRR minimalizuje koszty remontów. Zastosowanie IRR pozwala tanio i natychmiastowo dokonać napraw, które nie dopuszczą do rozprzestrzeniania się ubytków w nawierzchni.

Umożliwia natychmiastowe reagowanie na wystąpienie uszkodzeń lub prace uzupełniające. Uszkodzenia można likwidować bez angażowania wykonawców, którym się nie opłaca wykonywać drobnych napraw.