Ekonomiczny sposób na duże ubytki

W przypadku nawierzchni o małym obciążeniu np: chodniki czy ścieżki rowerowe, głębokie ubytki można wypełnić warstwą 18 mm IRR, uzupełnić i zagęścić kruszywem pozostawiając 20-30 mm na wykonanie górnej warstwy masą IRR.

W przypadku płytszych uszkodzeń można pominąć dolną warstwę IRR standardowo stosowaną przy głębokich ubytkach.