Ekonomiczny sposób na duże ubytki

W przypadku nawierzchni o małym obciążeniu np: chodniki czy ścieżki rowerowe, głębokie ubytki można wypełnić warstwą 18 mm IRR, uzupełnić i zagęścić kruszywem pozostawiając 20-30 mm na wykonanie górnej warstwy masą IRR.

W przypadku płytszych uszkodzeń można pominąć dolną warstwę IRR standardowo stosowaną przy głębokich ubytkach.

Naprawa ubytków

Ubytki wypełniamy warstwami mieszanki Polmin IRR o grubości 18 mm – 30 mm każdorazowo zagęszczając. Jedno opakowanie IRR wystarcza na pokrycie około 1,0 m² ubytku przy grubości warstwy 17 mm. Ubytki uzupełniamy mieszanką „Polmin IRR Standard” o granulacji 0,1 mm – 5 mm. Do wypełniania wąskich szczelin należy zastosować „Polmin IRR Drobnoziarnisty” o granulacji 0,1 mm – 3 mm.