Naprawa ubytków

Ubytki wypełniamy warstwami mieszanki Polmin IRR o grubości 18 mm – 30 mm każdorazowo zagęszczając. Jedno opakowanie IRR wystarcza na pokrycie około 1,0 m² ubytku przy grubości warstwy 17 mm. Ubytki uzupełniamy mieszanką „Polmin IRR Standard” o granulacji 0,1 mm – 5 mm. Do wypełniania wąskich szczelin należy zastosować „Polmin IRR Drobnoziarnisty” o granulacji 0,1 mm – 3 mm.